Voorwaarden

Onze afspraken en regels

Hieronder vindt u onze aanvullende specifieke voorwaarden. De algemene en aanvullende specifieke voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens PowderGuides gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met PowderGuides.

AANVULLENDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN PowderGuides 2016

Association PowderGuides is verbonden aan het APRIAM, (Association Pour la Recherche l'Innovation et l'Adaptation en Montagne) onder nummer: IM073100023, het SNGM (Syndicat National des Guides Montagne), en het ministerie van sport (Ministere Jeunesse et Sports) in Frankrijk onder nummer: 00509ED0070 op naam van M.C. Schell. De dienstverlening zal verlopen onder de Algemene Voorwaarden (Conditions Générales de vente) van het APRIAM met aanvullende Specifieke Voorwaarden van Association PowderGuides (ConditionsParticulieres de vente).
De algemene en aanvullende specifieke voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, contracten aanbiedingen en overeenkomsten door of namens PowderGuides gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met PowderGuides.

Totstandkoming reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de aanbetaling. De deelnemer is verplicht PowderGuides voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging door middel van een ‘contrat de vente’ hiervan.

Inschrijven
Inschrijving geschiedt via de website. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met hierbij de verkoopovereenkomst, het ‘contrat de vente’ en het verzoek om uw aanbetaling binnen 10 dagen te voldoen. U dient dit ‘contrat de vente’ te controleren en zonder tegenbericht van u gaan wij er stilzwijgend van uit dat u akkoord bent met dit contract.

Betaling
Aanbetaling,(Acompte):
Voor de reizen binnen de Alpen is een aanbetaling van € 225,- verschuldigd. Voor privéarrangementen en reizen buiten de Alpen is een aanbetaling van 30% van de reissom verschuldigd. U dient uiterlijk 10 dagen na inschrijving via het inschrijfformulier op de website de verschuldigde aanbetaling op IBAN-nummer FR76 3000 4013 8100 0100 4103 260 op naam van Association PowderGuides te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling staat uw boeking definitief vast en is uw boeking afgesloten. U kunt deze niet meer zonder kosten ontbinden.
Aanvullende betaling, (Solde):
De aanvullende betaling dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de reis te worden voldaan op IBAN-nummer FR76 3000 4013 8100 0100 4103 260 op naam van Association PowderGuides. In het geval van inschrijving binnen 28 dagen voor aanvang van de reis dient de gehele reissom te worden voldaan.
Bij niet tijdige (aan)betaling behoudt PowderGuides zich het recht voor om het contract te ontbinden en om de voor u gereserveerde plaats aan andere gegadigden te verkopen. Geschiedt de boeking (mede) voor andere deelnemers, dan is degene die zich inschrijft aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen door alle door hem/haar geboekte deelnemers.

Prijs
De deelnemer is bekend met de informatie over zijn gekozen reis die wij via de website verstrekken. In het algemeen zijn de volgende kosten niet inbegrepen bij de prijs: vervoer van en naar de bestemming, vluchten, luchthavenbelasting, vaccinatiekosten, visa, drank, lokaal transport tenzij anders beschreven, excursies, skiliftkaarten en persoonlijk materiaal.
Privéarrangementen: De reissom is op basis van het aantal aangemelde deelnemers. Bij annulering van een of meerdere deelnemers zal de reissom door het overgebleven aantal deelnemers gedeeld worden.

Informatie na inschrijving
Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met het ‘contrat de vente’. Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u van ons een bevestiging met materiaallijst en de factuur, na ontvangt van de aanvullende betaling ontvangt u van ons een bevestiging met de eindfactuur. Minimaal 28 dagen voor aanvang van de reis ontvangt u de aanvullende reisinformatie, met onder andere, tijd en ontmoetingsplaats, lijst van deelnemers, informatie verblijf, de dagetappes en overige informatie die van belang is.

Aanvullende voorwaarden privé arrangementen
U dient rekening te houden met de kans dat bij populaire bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de beklimming van de Matterhorn of Mont Blanc of toerskitochten zoals de Haute Route van Chamonix naar Zermatt de genomen route van de tocht of de aanvang van de tocht mogelijk gewijzigd kan worden i.v.m. de geringe capaciteit van de hutten.

Administratieve verplichtingen
U bent verplicht de volgende informatie aan ons door te geven: uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, emailadres, noodtelefoonnummer, uw verzekeringsgegevens, uw ski- of bergsportervaring en medische opmerkingen. Wij zullen aan uw medereisgenoten uw naam, geboortejaar, woonplaats, telefoonnummer en emailadres doorgeven. Voor reizen buiten Europa vragen wij uw paspoort- en vluchtgegevens. Wij raden u aan om de site van buitenlandse zaken te raadplegen omtrent de risico’s van reizen buiten Europa, www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/reisadviezen, alsmede de site van de GGD, www.ggd.nl.

Aansprakelijkheid
Volgens art. L211-16 toerisme, Association PowderGuides is verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de reis zoals deze in opgenomen in het ‘contrat de vente’. Echter PowderGuides kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een slechte afhandeling als deze toe te schrijven is aan de deelnemer zelf, zoals: geen melding van gezondheidsklachten, geen geldig bewijs van identiteit, geen juiste informatieverstrekking volgens onze aanwijzingen.

Waarschuwingen en aansprakelijkheid
De gediplomeerde ski- en berggids kan, ondanks zijn zorgvuldigheid en bekwaamheid, niet volledig het risico op o.a. valpartijen, bevriezingen, steenslag, lawines of hoogteziekte wegnemen. Geen tocht in het afgelegen hooggebergte is risicovrij. Bij het beoefenen van de ski- en bergsport kan de gediplomeerde ski- en berggids geconfronteerd worden met situaties die niet volledig controleerbaar zijn. Ook bestaan er situaties in gebieden waar medische zorg en/of reddingsoperaties beperkt kunnen zijn door géén of slechte communicatiemogelijkheden. PowderGuides is niet aansprakelijk te stellen voor blessures of letsel die de deelnemer heeft opgelopen en verlies of diefstal wat tijdens de activiteit ontstaan is. Ook vertragingen of stremmingen die de deelnemer oploopt kan de organisator niet voor aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer wordt gewezen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, zich bewust te zijn van deze risico’s en deze te aanvaarden.
PowderGuides alsmede de uitvoerende berggids biedt als service het zorgvuldig uitkiezen van de hotel- of hutovernachtingen, te nemen berglift, helicoptervlucht of lokaal transport met de trein of taxi zonder daar een provisie over door te berekenen. PowderGuides kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze aangeboden diensten. De aansprakelijkheid ligt bij deze uitvoerende derden, welke de deelnemer indirect voor zijn diensten heeft betaald via PowderGuides.

Wijzigingen en uitsluitingen
De berggids behoudt te allen tijde het recht om de deelnemer uit te sluiten (o.a. wangedrag, geestelijke of lichamelijke problemen waarbij de deelnemer de reis belet of sterk bemoeilijkt). De berggids behoudt de eindbeslissing en kan de activiteit veranderen als de veiligheid van de tocht of groep sterk beïnvloed wordt door o.a. verkeersstremmingen, oorlog, stakingen, weersomstandigheden, gevaar voor lawines of steenslag. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

Annulering
Annulering door deelnemer
Annulering kan uitsluitend per email met ontvangsbevestiging geschieden. De datum van binnenkomst geldt als annuleringsdatum en hierop gebaseerd zullen de annuleringskosten worden berekend.
Wanneer de deelnemer de activiteit wilt annuleren dan is hij/zij de volgende bedragen verschuldigd:
a) bij annulering vanaf inschrijfdatum tot 56 dagen voor aanvang van de reis de aanbetaling;
b) bij annulering van 56 tot 28 dagen voor aanvang van de reis 50% van de reissom;
d) bij annulering van 28 tot 14 dagen voor aanvang van de reis 75% van de reissom;
e) bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de reis de volledige reissom.
Voor expedities gelden afzonderlijke voorwaarden.
Bij voortijdige beëindiging of een gedeelte van deelname aan de activiteit die door de deelnemer zelf overwogen is, bestaat geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Pas op! Wij sluiten geen annuleringsverzekering voor u af. Informeer bij uw eigen verzekeringsmaatschappij als u dit wenst!
U kunt in overleg met PowderGuides uw deelname doorgeven aan een andere deelnemer onder dezelfde voorwaarden, mits deze over hetzelfde niveau beschikt en de gehele reissom op het moment van annulering is voldaan.
Annulering door PowderGuides
Alle activiteiten zijn gebaseerd op het aantal deelnemers dat vermeld staat in de reisbeschrijving van de activiteit op de internetsite. Bij onvoldoende deelnemers houden wij het recht voor om de activiteit te annuleren. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de reis wordt contact met u opgenomen.
U ontvangt na overleg van de alternatieven het compleet overgemaakte bedrag van ons retour.
PowderGuides aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overige kosten, zoals uitgaven van de reis, aanschaf van materiaal, premies en verzekeringen die door de deelnemer gemaakt zijn als de activiteit niet plaats kan vinden.
Wanneer de reis volgeboekt is dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Dit gebeurt binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier. Wij overleggen met u de alternatieven.
Wanneer u geen interesse in andere aangeboden activiteiten heeft, ontvangt u direct de aanbetaling terug. Voor eventuele overige kosten die u gemaakt heeft kan PowderGuides niet aansprakelijk gesteld worden.

Verzekeringen
U bent verplicht om voor aanvang van de activiteit over een WA verzekering te beschikken én een verzekering met dekking voor buitengewone kosten zoals opsporing-, redding-, en bergingskosten, repatriëringskosten en extra kosten zoals geneeskundige kosten in het buitenland. Bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste moeten gedekt zijn. Informeer bij uw reisverzekeraar of u voldoende verzekerd bent voor de door u geboekte activiteit.
Pas op! Reddingsoperaties in de bergen kunnen flink in kosten oplopen. Wanneer u bij een ski- of bergsportvereniging aangesloten bent, kunt u voordelig een ski- en bergsport - reisverzekering afsluiten.
Ook wijzen wij op uw eigen verantwoordelijkheid bij de door u mogelijk veroorzaakte schade of verlies aan de door PowderGuides ter beschikking gestelde materialen of uw eigen uitrusting. De deelnemer is hier aansprakelijk voor.

Geschillen
Alle bezwaren betreffende de reis dienen aangetekend of per email met ontvangstbevestiging te worden ingediend binnen 30 dagen na terugkomst.

Beeldrecht
Al het beeldmateriaal gerealiseerd tijdens onze reizen kunnen publiekelijk voor onbeperkte tijd worden gebruikt in het kader van onze werkzaamheden.

Association de tourisme S.E.R.A.C. —2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE affiliée à L'APRIAM immatriculation ATOUT France IM 073.10.0023 73800 FRANCIN I Garant: COVEA CAUTION contrat 18386 - 72000 LE MANS - R.C.P. : MUTUELLES DU MANS - police A3.056.234 — 72000 LE MANS SIRET : 441 871 787 00038 APE 7911Z - TVA intracommunautaire : FR84441871787